تغلب على وكيل المراهنات

Are you good at sport predictions? Do you want your analytical skills to be profitable? Try yourself in beat the bookie. Earn Betcoins, improve your level, win real prizes without any investment!
مضيف
تعادل
مستضاف
المزيد
{{item.D*1000 | date : "HH:mm - dd/MM"}} - {{item.C}}
{{item.H}} - {{item.A}}
مضيف
{{item.C_1.C}}
Bets {{(100*(oddscount[item.C_1.id].people/getSum(oddscount[item.C_1.id].people,oddscount[item.C_2.id].people,oddscount[item.C_3.id].people))).toFixed(0)}} %
Bets 0 %
تعادل
{{item.C_2.C}}
Bets {{(100*(oddscount[item.C_2.id].people/getSum(oddscount[item.C_1.id].people,oddscount[item.C_2.id].people,oddscount[item.C_3.id].people))).toFixed(0)}} %
Bets 0 %
---
مستضاف
{{item.C_3.C}}
Bets {{(100*(oddscount[item.C_3.id].people/getSum(oddscount[item.C_1.id].people,oddscount[item.C_2.id].people,oddscount[item.C_3.id].people))).toFixed(0)}} %
Bets 0 %
المزيد
المزيد
  • {{type.NP}}
{{oddType.description}}
{{odd.FP}}
{{list.name}}
{{odd.FP}}

1xbet إحتمالات

Betmomo إحتمالات

Today events has been already started or finished.

{{bets.countBets}}
{{betText}} خفض
{{item.H}} - {{item.A}}
{{item.Odd.FT}} : {{item.Odd.FP}}
{{item.Odd.C}}
مجموع الإحتمالات {{bets.totalOdd | number : 2}} (max odd is 100)
الحصة
B$
حد أدنى {{bets.minBet | number : 0}} B$ حد أقصى {{bets.maxBet | number : 0}} B$
Your cashback {{(bets.amount / 100) * bets.cashback | number:0 }} B$ ({{bets.cashback + '%'}})
فوز ممكن {{(bets.totalOdd * bets.amount >= 500000) ? 500000 : bets.totalOdd * bets.amount | number : 0}} B$